Markten

De toenemende complexiteit van de omgeving waarin beleidsmakers beslissingen nemen, maakt het voor beleidsmakers steeds moeilijker de gevolgen van deze beslissingen te overzien. In veel gevallen overstijgen de gevolgen de grenzen van het expertisegebied van de beleidsmaker. Op basis van evidence-based consultancy ondersteunt Stratelligence haar klanten (zowel overheden als private partijen) bij het maken van strategische beslissingen binnen deze complexe omgeving. 

Markten waarbinnen Stratelligence actief is zijn:

Daarnaast zijn we ook meerdere keren spreker geweest op het Asset Management Control Seminar. In 2016 ging de presentatie van Gigi van Rhee over een afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten, en had als titel 'Grip op wateroverlast en droogteschade - een afwegingskader voor klimaatmaatregelen en klimaateffecten'. De presentatie ging over de door Stratelligence ontwikkelde tool, die een doorontwikkeling is van de eveneens door Stratelligence ontwikkelde kwadrantenmethode, om handvatten te bieden  hoe met klimaatverandering om te gaan in bijvoorbeeld de landbouw. De tool geeft inzicht in de meest kosteneffectieve prioritering tussen maatregelen, gebruiksfuncties en regio's.

Gigi van Rhee's andere presentaties van voorgaande jaren hadden als titel:

Opdrachtgevers

Stratelligence heeft opdrachten afgerond voor onder meer de volgende opdrachtgevers:

 • Deltacommissaris
 • ENECO
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • IATA (International Air Transport Association)
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Prorail
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat
 • World Class Maintenance Consortium (WCMC)