Wie zijn wij

Stratelligence is opgericht in 2006. Na oprichting heeft Stratelligence zich versterkt met een aantal vaste medewerkers en met een netwerk van freelancers. Met dit netwerk verzekert Stratelligence zich van aanvullende specialistische kennis die ze koppelt aan haar analystische expertise.

Gigi van Rhee is algemeen directeur van Stratelligence.

Bedrijfsuitje naar Maeslantkering

  • ir. Gigi van Rhee MBA

ir. Gigi van Rhee MBA

Gigi van Rhee is sinds januari 2007 algemeen directeur en consultant bij Stratelligence. Gigi studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en heeft een MBA van de Rotterdam School of Management (beide cum laude). De afgelopen 15 jaar heeft zij in de luchtvaartindustrie gewerkt, als consultant en associate partner bij Boer & Croon en als research leader bij RAND. In haar werk heeft zij ruime ervaring opgedaan met het beoordelen, verbeteren en managen van strategieën, samenwerking, investeringstrajecten en business cases. Een belangrijke succesfactor naast de inhoudelijke analyse was daarbij het procesmanagement en draagvlakvorming bij de verschillende betrokkenen. Gigi was onder meer als consultant betrokken bij publiek-privatesamenwerkingsinitiatieven van Defensie, de beoordeling van innovaties voor de overheid en het bedrijfsleven en verantwoordelijk voor het advies over de financiering van de technische faciliteiten van TNO en de GTI's. De afgelopen jaren heeft zij zich toegelegd op het verbeteren van besluitvorming bij omvangrijke investeringen door expliciet onzekerheid en risico's in de besluitvorming mee te nemen (scenario's, reële-optiedenken, adaptief programmeren).