Werkwijze en expertise

Stratelligence houdt zich vooral bezig met strategisch asset management in de kapitaalintensieve industrie. Hierbij specialiseren we ons in strategisch advies en onderzoek, adaptieve planvorming en investeren bij onzekerheid, prestatiecontracten en procesoptimalisatie. Hoewel iedere klant en ieder project vraagt om een andere benadering, staan er een aantal waarden centraal in onze aanpak:

  • Overperformance. Met een tevreden opdrachtgever zijn wij nog niet tevreden. We streven ernaar de verwachtingen van onze opdrachtgevers te overtreffen. Dit kan zijn in de vorm van inhoud, de omvang van de resultaten, onze flexibiliteit, prijs-prestatie verhouding, of snelheid van levering. Het betekent ook dat we alleen werk aannemen waar we een daadwerkelijke meerwaarde kunnen bieden.
  • Evidence based advies. We gaan af op de feiten en baseren onze aanbevelingen op een gedegen analyse van de beste beschikbare informatie. We nemen nooit zomaar iets voor waar aan zonder het zelf te begrijpen. Eventueel benodigde aannames maken we expliciet en we zijn open en transparant over de betrouwbaarheid van onze conclusies.
  • Onafhankelijkheid. Wij zijn nauw betrokken bij onze opdrachtgevers in het vinden van een oplossing, zonder daarbij onze onafhankelijkheid en professionele integriteit te verliezen. We formuleren op objectieve en neutrale wijze onze eigen conclusies.

MKBA voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

In de Zuidwestelijke Delta hebben overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen om opgaven en kansen in de regio aan te pakken. In navolging van verschillende eerdere studies waar Stratelligence ook bij betrokken was, is in 2013 gestart met het opstellen van een rijksstructuurvisie voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer (RGV). Kernvragen waren o.a. wat de effecten (zouden) zijn van het al dan niet zout maken van het Volkerak-Zoommeer en het terugbrengen van getij in de Grevelingen. Om de besluiten goed te kunnen onderbouwen, heeft Stratelligence in opdracht van het kernteam RGV een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Met de MKBA is de welvaartsimpact van de plannen in beeld gebracht. In oktober 2014 heeft de ministerraad de plannen voor het terugbrengen van getij en het zout maken van het Volkerak-Zoommeer goedgekeurd.