Disclaimer

Stratelligence streeft ernaar om deze website voortdurend en met uiterste zorg te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de inhoud van (onderdelen van) deze website op ieder moment van raadplegen nog steeds juist, volledig en actueel is, zodat Stratelligence geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stratelligence niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie te maken van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik.