Procesoptimalisatie

Complexe systemen zoals transportsystemen, onderhoudsprocessen en ketensamenwerkingen zijn op het eerste gezicht vaak een black box; het is niet duidelijk wat er binnen een systeem gebeurt, hoe uitkomsten van het systeem doelbewust kunnen worden beïnvloed of hoe kennis van het systeem kan worden overgedragen. Om de uitkomsten van een dergelijk systeem gecontroleerd te kunnen beïnvloeden, zoals voor een optimalisatie nodig is, is deze kennis echter wel een vereiste. Het is in deze gevallen nodig te doorzien wat ingrepen in het systeem, zoals beleidsmaatregelen, voor effecten teweeg brengen zonder daarbij in het systeem te gaan experimenteren.

Stratelligence is in staat om complexe processen op schematische wijze in kaart te brengen en belangrijke ‘drivers' achter de processen te identificeren. Het modelleren en/of simuleren is een expertise die Stratelligence regelmatig inzet bij het verder doorgronden van het systeem en bij het optimaliseren van het proces. Stratelligence maakt veelvuldig gebruik van kwantitatieve modellen en simulaties om de werking van systemen transparant te maken. Omdat een model een middel en niet een doel op zich is en problemen vaak om een probleemspecifieke aanpak vragen, heeft Stratelligence ervaring opgedaan met verschillende soorten modellen.

Klik hier voor meer informatie over Process Modelling and Optimisation.