Prestatiecontracten

Om bedrijfsdoelen te realiseren, dienen deze doelen in woord en daad te worden nagestreefd. Het beheersen van dit proces vraagt om doelgerichte afspraken, niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook met keten- en netwerkpartners. In toenemende mate zijn organisaties zich bewust van hun rol in een netwerk waarin door middel van afstemming en samenwerking een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen kan worden behaald.

Stratelligence heeft ervaring met het oplijnen van de belangen van de verschillende partijen in netwerken en het organiseren van de samenwerking tussen deze partijen om het netwerk als zodanig zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Methoden die Stratelligence gebruikt om dit te bereiken omvatten onder andere outputsturing, het vertalen van doelstellingen naar performance indicatoren en het opstellen van Performance Based Contracts.