Strategisch advies en onderzoek

Klanten benaderen Stratelligence voor vraagstukken op het snijvlak van techniek, economie en strategie vanwege de achtergrond die Stratelligence op deze drie gebieden heeft. Door deze brede achtergrond is Stratelligence in staat technisch/organisatorisch complexe vraagstukken te ontleden en te vertalen in business cases en strategieën. Hierdoor kunnen de financiële consequenties, de kansen op succes, maar ook de bedreigingen van een project, idee of voorstel op voorhand worden beoordeeld. De analyse van business cases omvat naast de economische aspecten van een project (die bijvoorbeeld via een (maatschappelijke) kosten-baten analyse worden geëvalueerd), ook organisatorische aspecten en een risico-analyse. Deze elementen garanderen dat de analyse rekening houdt met de specifieke omstandigheden waarin een project wordt uitgevoerd en aansluit bij de wensen en behoeften van de klant. Stratelligence heeft ruime ervaring bij het opstellen en inpassen van business cases, met name in de sectoren Defensie & Veiligheid en Transport en Infrastructuur.