Defensie & Veiligheid

Toenemende eisen aan de inzetbaarheid van defensie-organisaties, een groter scala aan steeds complexere systemen die Defensie in beheer heeft, bredere taken en de lagere budgetten die hier tegenover staan, dwingen Defensie tot een heroriëntatie van werkwijzen. Uitdagingen om efficiënter en meer resultaatgericht te gaan werken worden opgepakt en gekoppeld aan innovatieve samenwerkingsvormen met private partijen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud aan systemen. Verschuivingen in de internationale verhoudingen hebben de focus van defensie-organisaties verlegd en verruimd, waardoor defensie en veiligheid niet meer los van elkaar gezien kunnen worden.

Stratelligence ondersteunt defensie-organisaties met strategisch advies inzake materieelbeleid en bij het aangaan van de uitdagingen om efficiënter en meer resultaatgericht te gaan werken en dit te koppelen aan innovatieve samenwerkingsvormen met private partijen. Verder ondersteunt Stratelligence Defensie bij het uitdenken en toetsen van nieuwe onderhoudsconcepten.