Overige kapitaalintensieve sectoren

Stratelligence ontleent een groot deel van haar kracht aan het toepassen van geavanceerde, robuuste methoden en technieken bij de analyse van problemen en het identificeren van oplossingen. Door de brede scope van haar personeel, is Stratelligence in staat methoden en expertises ontwikkeld in de ene sector toe te passen in andere sectoren. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn investeringsbeslissingen in de industrie, verkenningen voor technische markten, kostenbaten analyses in de zorg, impact assessment van de introductie van nieuwe technologieën, en process modelling en impact assessment in de agrarische sector.