Een evenwichtiger MKBA voor de energiesector

This page is not yet available in English.
 

Onze energievoorziening ontwikkelt zich continu. De transitie naar een meer duurzame energieproductie heeft ook gevolgen voor de rol van de netbeheerder, die aanzienlijke investeringen moet doen om op deze veranderingen in te spelen, terwijl de exacte ontwikkeling en de timing daarvan onzeker zijn. Flexibiliteit van investeringen is dus belangrijk, maar ook duurzaamheid en betrouwbaarheid spelen een rol. Tot aan dit onderzoek is er vooral gelet op de financiële kosteneffectiviteit.

Daarom heeft Stratelligence voor een netbeheerder een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd voor een uitbreidingsinvestering die al deze aspecten meeweegt en laat zien hoe groot de invloed van flexibiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid is op de waarde van de alternatieven. Stratelligence heeft een integraal afwegingskader gemaakt waarin alle facetten transparant worden meegewogen, en waarin ook rekening gehouden wordt met de veranderende energievoorziening en technologische innovaties. Deze case is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Toekomstbestendige organisatie energievoorziening', van Next Generation Infrastructures.