Energie

De energiesector is volop in beweging door de liberalisatie, de toenemende aandacht voor milieueffecten, de stijgende vraag naar energie en het veiligstellen van de energievoorziening op lange termijn. De hieruit voortvloeiende schaarste en kostenstijgingen van energie en de focus op duurzame oplossingen beheersen de actualiteit rond energie. De combinatie van een technische achtergrond met ruime ervaring op het gebied van beleidsstudies en de ontwikkeling van business cases positioneert Stratelligence goed om uitdagingen rond deze onderwerpen met opdrachtgevers op te pakken.

Stratelligence heeft verschillende projecten op het gebied van duurzame brandstoffen, biomassa, getij- en windenergie uitgevoerd en is nauw betrokken bij de uitwerking van de duurzame brandstofvisie (SER-energieakkoord).